ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร  รอดเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นางอุบล  ชูชีพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร 
หัวหน้างานบุคคล
นางสาวสุกัลย์ชนา แก้วตา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นายสมพร  ทวนไกรพล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 
นางจีรพร  เกษาอาจ
หัวหน้างานวิชาการ 
นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
หัวหน้างานงบประมาณ

นายฤกษ์ชัย  ลิ้มรังสฤษดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *