ทำเนียบผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2521 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้
นายสุนทร พินิจนัย
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2525 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้
นายสมพงษ์ สุชาติพงษ์
มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ในปีการศึกษา 2532 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้
นายประคอง สมบุญ
มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ในปีการศึกษา 2536-2556 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้
นางอารีย์ แก้วบังเกิด
มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ในปีการศึกษา 2556-2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
นายพละ  พันธุ์พินิจ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ในปีการศึกษา 2557-2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
นายพัชริน  ภู่ชัย  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ในปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต40 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
ว่าที่ร้อยตรีสมจิตร รอดเรือง
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *