ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช ลิ้มรังสฤษดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2566,13:31  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การถ่านทอดรหัสทางพันธุกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางธีราพร ลูกจันทร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,16:13  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางสุพิชญา เหล็กแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,16:50  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมวิทยาการคำนวณ ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายภพพล ศรีบุดดา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,13:48  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่น
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,11:47  อ่าน 533 ครั้ง
รายละเอียด..