ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นางสาวแววตรา ศักดิ์ศรี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแววตรา ศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,10:59  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางนงนุช ลิ้มรังสฤษดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,10:59  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารยา สาระวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,10:57  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..