กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรมงคล กงยนต์
ครูชำนาญการ

นายศรัญญภัทร คำภู
ครูอัตราจ้าง