ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ปีการศึกษาที่ 1/2565 **รายชื่อยังไม่ใช่ฉบับจริงเนื่องจากยังมีความเคลื่อนไหวของรายชื่ออยู่**
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และให้นักเรียนแกนคิวอาร์โค้ดของห้องตัวเองเข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนแยกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และให้นักเรียนแกนคิวอาร์โค้ดของห้องตัวเองเข้ากลุ่มไลน์ประจำห้องด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษาที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบแยกห้องเรียน ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแยกแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (15 พ.ค.65)
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแยกแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (15 พ.ค.65)
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2565
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแยกแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
ประกาศรายงานตัวนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ปี 2564
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบผสมผสาน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
กำหนดการมาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64