ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมจัดทำโครงการยกระดัยผลสัมฤทธิ์ทางกางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
กำหนดการมาเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 64
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64