ภาพกิจกรรม
กิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน น.ฉ. (Open House) ประจำปีการศึกษา 2565”
      วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น นางสุพิชญา  เหล็กแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม นายพงศ์วิพัฒน์  เจริญพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู จัดกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน น.ฉ.  (Open House)  ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนนอกเขตพื้นที่บริการที่อยู่ใกล้เคียง ผู้ปกครอง และชุมชน
โดยมีนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเพชรน้ำหนึ่ง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,13:55   อ่าน 144 ครั้ง