ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันตรุษจีน
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นางสุพิชญา เหล็กแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม นายพงศ์วิพัฒน์ เจริญพล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และประเพณีในวันตรุษจีน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เกิดความสนุกสนานมีความมั่นใจ แบะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจากการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,13:49   อ่าน 84 ครั้ง