แหล่งเรียนรู้งานช่างอาชีพ
แหล่งเรียนรู้งานช่างอาชีพ
ที่มาและความสำคัญของงานช่างอาชีพ
        การดำรงชีวิตในปัจจุบันทุกครอบครัวจำเป็นต้องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า พัดลมไฟฟ้า ซึ่งการใช้เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ เหล่านี้ให้ได้ในระยะยาวนั้นจำเป็นต้องรู้จักวิธีการบำรุงรักษาหรือดัดแปลงเครื่องอำนวยความสะดวกเหล่านั้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพื่อให้มีรูปแบบหรือวิธีการใช้ที่แปลกใหม่อีกด้วย ดังนั้นงานช่างจึงเข้ามามีบทบาทในการซ่อมแซมและดัดแปลงเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งหนึ่งในงานช่างที่มีความสำคัญในปัจจุบันได้แก่งานโลหะเพราะเป็นงานช่างที่มีความสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรมทุกประเภท ใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้าง หรือการผลิตชิ้นงาน ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ และผลิตภัณฑ์จากโลหะต่าง ๆ เป็นต้น
       ดังนั้นเราจึงทำฐานการเรียนรู้งานช่างอาชีพ เป็นการเรียนรู้งานช่างอาชีพเกี่ยวกับงานช่างโลหะ ช่างเชื่อม ช่างสีและเน้นการใช้เครื่องมืองานช่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือ การใช้เครื่องมือให้ถูกกับการใช้งานของมัน ใช้สอยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุ ช่วยทำให้เกิดความประหยัด ทำให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้ ถ้าเราศึกษาเรียนรู้งานช่างเข้าใจดีแล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้เราประหยัดมากขึ้น และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งได้ดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แหล่งเรียนรู้งานช่างอาชีพ
แหล่งเรียนรู้งานช่างอาชีพ
สนใจเอกไฟล์เอกสารติดต่อ  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
056-789222
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB