แหล่งเรียนรู้ไม้วิเศษ
แหล่งเรียนรู้ไม้วิเศษ
ที่มาและความสำคัญของ “ ไม้วิเศษ ”
        ในปัจจุบันพลาสติกเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมาก ทั้งของเล่น อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ รวมถึงภาชนะบรรจุสินค้าต่างๆมากมาย พลาสติกที่นำมาใช้เหล่านี้มีหลายชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปในบรรดาของที่ทำด้วยพลาสติกดังกล่าว พลาสติกเพื่อการ บรรจุหีบห่อ นับว่าได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ทั้งในเชิงการค้า การตลาด และอุตสาหกรรม มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสูงมาก และยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้การนำวัสดุที่เราเรียกกันว่าขยะหากสามารถทำมูลค่าเพิ่มให้กับมันได้สิ่งนี้จะช่วยโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะขยะประเภทขวดพลาสติกที่มีให้เห็นกันมากมายทั้งในถังขยะ และแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ ริมถนน มากมายคงดีไม่น้อย หากเราช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จับขวดเหล่านี้มาประยุกต์เป็นของใช้ ของตกแต่งบ้านเราจึงเห็นขวดพลาสติกสามารถนำมาทำเป็นไม้กวาดแทนการนำทางมะพร้าวได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและยังลดภาวะโลกร้อน สามารถนำไปรวมกลุ่มทำเป็นอาชีพเสริมได้และเกิดเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
        ดังนั้นเราจึงทำฐานการเรียนรู้  “ ไม้วิเศษ ” คือ การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกเป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนได้เรียนรู้การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกและได้มาขยายผลและฝึกทำไม้กวาดไว้ใช้กวาดลานโรงเรียนนี่เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของนักเรียนโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ซึ่งได้ดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ทำเอง ใช้เอง

แหล่งเรียนรู้ไม้วิเศษ
สนใจเอกไฟล์เอกสารติดต่อ  โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
056-789222
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.48 MB