รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
214 หมู่ 8 ถนนสระบุรี-หล่มสัก   ตำบลนาเฉลียง  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67220
เบอร์โทรศัพท์ 056789222 เบอร์แฟกส์ 056789222,056789864


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :